WYPADKI

Przy pracy, budowlane, samochodowe, na posesjach, WORKERS' COMPENSATION 

Social Security Disability

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy Osobom niezdolnym do pracy z powodu stanu fizycznego lub psychicznego, który może potrwać co najmniej jeden rok lub doprowadzić do śmierci, może przysługiwać renta inwalidzka z Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Nasze zasady dotyczące inwalidztwa są odmienne od stosowanych w planach prywatnych i oferowanych przez instytucje państwowe. Przysługiwanie świadczeń z innego programu lub instytucji nie oznacza, że przysługują świadczenia rentowe od nas. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy nie oznacza automatycznego nabycia uprawnień do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowe informacje o rentach inwalidzkich z ubezpieczenia społecznego patrz Disability Benefits (publikacja nr 05-10029) Wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej można złożyć na stronie www.socialsecurity.gov/disabilityssi. Osoby w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawne niepełnosprawne oraz ich dzieci mogą również ubiegać o rentę inwalidzką z dodatkowego programu rządowego (SSI). Dodatkowe informacje na temat SSI, patrz Supplemental Security Income (SSI) (Zapomoga uzupełniająca SSI, publikacja nr 05-11000). Osoby, które utraciły zdolność do pracy, powinny w możliwie najkrótszym czasie wnieść o świadczenia ubezpieczeniowe z tego tytułu, ponieważ przeważnie załatwianie takiej prośby zajmuje kilka miesięcy. Proces ten można przyspieszyć przedstawiając Urzędowi bez dodatkowego wezwania: • zaświadczenia lekarskie i daty zabiegów leczniczych od lekarzy, terapeutów, ze szpitali, przychodni i z innych placówek i pracowników służby zdrowia; • wyniki analiz i innych badań laboratoryjnych; • dane kontaktowe do lekarzy, przychodni i szpitali; • nazwy przyjmowanych leków; oraz • dane kontaktowe pracodawców i określenia wykonywanej pracy za ubiegłych 15 lat.

Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 929.375.0170 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.