Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 929.375.0170 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.  

WYPADKI

Przy pracy, budowlane, samochodowe, na posesjach, WORKERS' COMPENSATION 

Social Security Disability

Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy Osobom niezdolnym do pracy z powodu stanu fizycznego lub psychicznego, który może potrwać co najmniej jeden rok lub doprowadzić do śmierci, może przysługiwać renta inwalidzka z Urzędu Ubezpieczeń Społecznych. Nasze zasady dotyczące inwalidztwa są odmienne od stosowanych w planach prywatnych i oferowanych przez instytucje państwowe. Przysługiwanie świadczeń z innego programu lub instytucji nie oznacza, że przysługują świadczenia rentowe od nas. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy nie oznacza automatycznego nabycia uprawnień do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego. Dodatkowe informacje o rentach inwalidzkich z ubezpieczenia społecznego patrz Disability Benefits (publikacja nr 05-10029) Wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej można złożyć na stronie www.socialsecurity.gov/disabilityssi. Osoby w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawne niepełnosprawne oraz ich dzieci mogą również ubiegać o rentę inwalidzką z dodatkowego programu rządowego (SSI). Dodatkowe informacje na temat SSI, patrz Supplemental Security Income (SSI) (Zapomoga uzupełniająca SSI, publikacja nr 05-11000). Osoby, które utraciły zdolność do pracy, powinny w możliwie najkrótszym czasie wnieść o świadczenia ubezpieczeniowe z tego tytułu, ponieważ przeważnie załatwianie takiej prośby zajmuje kilka miesięcy. Proces ten można przyspieszyć przedstawiając Urzędowi bez dodatkowego wezwania: • zaświadczenia lekarskie i daty zabiegów leczniczych od lekarzy, terapeutów, ze szpitali, przychodni i z innych placówek i pracowników służby zdrowia; • wyniki analiz i innych badań laboratoryjnych; • dane kontaktowe do lekarzy, przychodni i szpitali; • nazwy przyjmowanych leków; oraz • dane kontaktowe pracodawców i określenia wykonywanej pracy za ubiegłych 15 lat.