top of page

WYPADKI

Przy pracy, budowlane, samochodowe, na posesjach, WORKERS' COMPENSATION 

WYPADKI BUDOWLANE

Osoba poszkodowana w wypadku budowlanym może zazwyczaj uruchomić dwie procedury prawne. Pierwszą z nich jest postępowanie przed Workers’ Compensation, drugą natomiast sprawa cywilna o odszkodowanie. Podczas gdy z Workers’ Compensation poszkodowany może uzyskać częściowy zwrot utraconych zarobków i niezbędną opiekę medyczną, odszkodowania za ból i cierpienie oraz wszelkie straty ekonomiczne może dochodzić wyłącznie w sprawie cywilnej wytoczonej przeciwko wykonawcy oraz właścicielowi budynku. Te dwa postępowania rządzą się swoimi prawami i tylko prawnik, który doskonale zna przepisy obydwu procedur może uzyskać najwyższe odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. 

Wypadki budowlane regulowane są przez przepisy Prawa Pracy (Labor Law) i Kodeksu Przemysłowego (Industrial Code). Pierwszą i zarazem najlepszą kategorię wypadków stanowią upadki z wysokości i uderzenia obiektem, który spadł z wysokości (Regulowane przez artykuł 240 (1) Prawa Pracy). Najlepszą, ponieważ, w tego typu przypadkach, prawo najbardziej chroni poszkodowanego. Generalny wykonawca i właściciel budynku ponoszą wówczas absolutną odpowiedzialność.

 

 

Kolejną kategorię wypadków stanowią wypadki regulowane przez Artykuł 241 (6) Prawa Pracy. W tego typu sprawach, pośrednio zastosowanie znajduje także Kodeksowi Przemysłowy podzielony na przepisy ogólne i szczegółowe. Ten podział jest bardzo ważny, ponieważ jedynie naruszenie przepisów szczegółowych zapewnia odpowiednią ochronę prawną. Ich zakres nieustannie się zmienia, ale dobry prawnik na bieżąco sprawdza nowe decyzje sądowe i jest w stanie wychwycić w jakim kierunku zmierza prawo. Wypadki regulowane przez ten artykuł Prawa Pracy są objęte mniejszą ochroną prawną, ponieważ wykonawcy i właściciele nie ponoszą za nie odpowiedzialności absolutnej. Ponadto, w takich przypadkach, sam poszkodowany może ponosić częściową lub nawet całkowitą odpowiedzialność za wypadek.

W sprawach o odszkodowanie cywilne za obrażenia i straty ekonomiczne doznane w wypadach budowlanych, niezbędna jest również opinia eksperta inżyniera. Rzetelny prawnik zadba nie tylko o to, że ekspert przedstawi w sądzie swoją opinię, ale także przeprowadzi inspekcję miejsca wypadku. Wykonawcy, w większości wypadków, w ciągu doby doprowadzą teren budowy do stanu zgodnego z przepisami bezpieczeństwa. Dlatego też, należy niezwłocznie zatrudnić prawnika, który zadba o to by ekspert natychmiast znalazł się na miejscu zdarzenia i je odpowiednio opisał. Warto również poprosić kolegów z pracy o zrobienie zdjęć i sporządzenie nagrań. Może to bowiem okazać się kluczowym czynnikiem do wygrania sprawy w procesie.

Poszkodowani powinni pamiętać, że po wypadku, pracodawca stanie się jego przeciwnikiem w sprawie. W celu uniknięcia problemów z właścicielem budynku, zrobi wszystko, aby zatuszować wypadek. Przykładowo, zamiast zadzwonić po ambulans, wyśle poszkodowanego taksówką do szpitala. W efekcie, nie zostanie sporządzony raport z karetki, który stanowi podstawowy dowód w sprawie.

Jeżeli nie wiemy którego prawnika zatrudnić, warto zapytać go wprost czy to on będzie bezpośrednio prowadził sprawę oraz czy wcześniej uzyskał nie tylko wysokie odszkodowanie, ale także zdołał zmienić prawo na lepsze. Proszę pamiętać, że każdy prawnik, niezależnie od specjalizacji, przyjmie sprawę dotyczącą wypadku na budowie, ponieważ w grę wchodzą duże pieniądze. Często zdarza się jednak, że skomplikowane przepisy Prawa Pracy i Kodeksu Przemysłowego przerosną skromne doświadczenie i niewielkie umiejętności takiego prawnika, który zakończy sprawę niską ugodą. Ponadto, dobry prawnik przygotuje klienta na przesłuchanie przed procesem. Niezwykle ważne jest upewnienie się, że w trakcie zeznań, poszkodowany użyje kluczowych słów i terminów. Jeżeli poszkodowany zeznaje w języku polskim, a nie angielskim, absolutnie kluczowe jest, aby przekazał swoją sprawę prawnikowi biegle mówiącemu po polsku. W tego typu sprawach, przesłuchanie trwa osiem godzin, a czasem kilka dni. Nawet najlepsi tłumacze, w wyniku zmęczenia, popełniają błędy, które mogą zaważyć o wyniku całej sprawy. W takich sytuacjach, jedynie dwujęzyczny prawnik może w porę zareagować i skorygować tłumacza.

wypadek na budowie nowy jork

WYPADKI BUDOWLANE NOWY JORK

POLSKI ADWOKAT NOWY JORK

bottom of page