top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Wypadek przy pracy


workers compensation adwokat

Wiele razy podkreślałem jak ważne jest, aby poszkodowany zatrudnił jednego prawnika do prowadzenia sprawy cywilnej i reprezentacji przez sądem Workers’ Compensation. W dzisiejszym artykule skoncentruję się na tym drugim postępowaniu, a w szczególności na świadczeniach pracowniczych. Reprezentując klientów w obydwu postępowaniach, doskonale rozumiem ich nadzieje, które w większości przypadków dotyczą utrzymania możliwie wysokich świadczeń z Workers’ Compensation. Sprawa cywilna to nie bitwa, lecz batalia o należyte odszkodowanie i bezpieczną przyszłość. Podczas tej długiej drogi, poszkodowany zmaga się z problemami zdrowotnymi i nie jest w stanie powrócić do pracy. Bardzo często świadczenia pracownicze stanowią jedyne źródło utrzymania poszkodowanego, a zdarza się, że nawet jego całej rodziny. Zasadniczo, uzyskanie wysokich świadczeń jest to możliwe tylko wtedy, gdy doświadczony prawnik zna taktyki ubezpieczalni i dba o interes indywidualnego klienta, poświęcając my przy tym odpowiedni czas na przygotowanie jego sprawy.

Należy wiedzieć, że usługi prawnicze w sprawach Workers’ Compensation nie przynoszą prawnikowi wymiernych zysków finansowych, chyba, że ma on ich tysiące, a to oczywiście odbija się na jakości usług i często skutkuje obniżeniem benefitów poszkodowanego.

Największym przeciwnikiem poszkodowanego jest oczywiście ubezpieczalnia, która szuka każdego powodu, aby obniżyć świadczenia i odmówić pokrycia kosztów leczenia. Jednym z instrumentów służących do szybkiego zmniejszenia tygodniowych lub dwutygodniowych czeków są tzw. „IMEs”, czyli „niezależne” badania lekarskie. Cudzysłów nie jest przypadkowy, bowiem trudno je nazwać niezależnymi. Za niezależne i bezstronne należałoby uznać badanie przeprowadzane bez ingerencji żadnej ze stron postępowania, na przykład wykonane przez lekarza, który został wyznaczony przez podmioty zewnętrzny w stosunku do stron. Natomiast w omawianej procedurze, to ubezpieczalnia zleca i pokrywa koszty wynagrodzeń lekarzy. W tego typu sytuacjach często dochodzi do konfliktu interesów, bowiem lekarz jest pośrednio poddawany presji ekonomicznej, stając przez ryzykiem utraty dalszych zleceń z ubezpieczalni w przypadku wystawiania raportów medycznych zbyt przychylnym poszkodowanym. Ten mechanizm można porównać do zeznań ekspertów w sprawie cywilnej, w której każda ze stron wyznacza eksperta, który następnie przedstawia opinię na poparcie twierdzenia danej strony.

Innymi słowy, każde badanie medyczne wyznaczone przez ubezpieczalnie wiąże się z ryzykiem obniżenia świadczeń.

Poszkodowany bez odpowiedniej reprezentacji prawnej nie ma najmniejszych szans przeciwstawić się tej machinie. Doświadczony i skrupulatny prawnik jest w stanie przekonać sędziego do wykluczenia raportu medycznego wykonanego z inicjatywy ubezpieczalni. Jest w stanie tego dokonać chociażby poprzez użycie odpowiednich „kruczków prawnych”, wychwycenie ewentualnych niedociągnięć formalnych oraz naruszeń przepisów Workers’ Compensation.

Ponadto, najlepsze kancelarie specjalizujące się w sprawach o odszkodowania zawsze wysyłają z klientem swego pracownika, który nie tylko nagrywa całe badanie (co jest absolutnie zgodne z prawem), ale także pilnuje czy lekarz nie zadaje niewłaściwych pytań, które mogłyby w następstwie zaszkodzić sprawie cywilnej. Ponadto, w przypadku klientów nie władających płynnie językiem angielskim, pilnuje, aby notatki medyczne wiernie odzwierciedlały oświadczenia klienta.

11 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page