top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

BENEFITY WORKERS COMP


ILE WYNOSZĄ TYGODNIOWE ŚWIADCZENIA WORKERS’ COMPENSATION?

Miałeś wypadek w pracy lub Twój stan zdrowia w związku z długoletnim wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej? Pamiętaj, że pracownicy nieobecni w pracy z powodu doznanych obrażeń lub choroby zawodowej mogą otrzymywać płatności za utracone wynagrodzenia, czyli tak zwane świadczenia odszkodowawcze.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY W CIĄGU 30 DNI OD WYPADKU POWIADOMIĆ PRACODAWCĘ.

POLISH ATTORNEY

Świadczenia za utracone wynagrodzenia zależą od stopnia niepełnosprawności oraz średniego wynagrodzenia tygodniowego (ang. average weekly wage, AWW), które wyliczane jest z okresu 52 tygodni przed datą doznania obrażenia lub choroby. AWW jest określane w oparciu o dochody brutto wraz z wszelkimi nadgodzinami oraz dodatkami finansowymi, a nie zwykłej wypłacie „na rękę”. Stopień niepełnosprawności to wartość procentowa określająca poziom niepełnosprawności.

OD 1 LIPCA 2018 MAKSYMALNE ŚWIADCZENIA WYNOSZĄ $904.74 TYGODNIOWO.

Aby obliczyć świadczenia, Workers’ Compensation Board uwzględnia dwie trzecie AWW, które następnie dostosowuje do stopnia niepełnosprawności poszkodowanego: 2/3 AWW razy % niepełnosprawności = świadczenia tygodniowe.

Przykład 1: AWW wynosiło 900 USD i pracownik jest całkowicie (100%) niepełnosprawny. Pracownik otrzyma dwie trzecie 900 USD, czyli 600 USD tygodniowo. Pracownik jest w 100% niepełnosprawny, dlatego też otrzyma maksymalne możliwe świadczenie.

Przykład 2: AWW wynosiło 900 USD, pracownik jest w 50% niepełnosprawny. Świadczenie wyniesie 300 USD. Sposób obliczenia: 2/3 z 900 USD = 600 USD. 600 USD pomnożone przez 50% niepełnosprawność = 300 USD świadczenia.

Kwota świadczenia jest taka sama, bez względu na to, czy pracownik jest tymczasowo czy też trwale niepełnosprawny. Minimalne świadczenia odszkodowawcze dla pracownika za utracone wynagrodzenia wynoszą 150 USD tygodniowo. Odszkodowania pracownicze są zwolnione od podatku.

Prawnicy firmy ubezpieczeniowej będą niezwłocznie starali się doprowadzić do zmniejszenia lub całkowitego zatrzymania świadczeń odszkodowawczych. Dlatego też niezbędna jest konsultacja z prawnikiem, który będzie walczył o Twoje interesy!

BEZPŁATA KONSULTACJA Z MECENASEM WIERZBICKIM POD NUMEREM 352-226-0982. Możesz również wysłać e-mail z zapytaniem na pw@wierzbickilaw.com.

Więcej bezpłatnych materiałów informacyjnych możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.wierzbickilaw.com.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page