• mec. Wierzbicki

WYPADEK W PRACY?


WYPADEK W PRACY? UBIEGAJ SIĘ O ODSZKODOWANIE

Miałeś/-aś wypadek w pracy lub Twój stan zdrowia pogorszył się w związku z długoletnim wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej? Pamiętaj, że pracownicy nieobecni w pracy z powodu doznanych obrażeń lub choroby zawodowej są uprawnieni do bezpłatnego leczenia oraz otrzymywania płatności za utracone wynagrodzenia, czyli tak zwane świadczenia odszkodowawcze.

OD 1 LIPCA 2018 MAKSYMALNE ŚWIADCZENIA WYNOSZĄ $904.74 TYGODNIOWO.

Ponadto, często wypadek w pracy kwalifikuje się również na tzw. sprawę cywilną.

CZYM JEST SPRAWA CYWILNA?

Potocznie nazywana sprawa cywilna to postępowanie w sądzie cywilnym o pełne odszkodowanie za doznany ból i cierpienie, straty ekonomiczne oraz koszty leczenia. W takich przypadkach pozywa się podmioty trzecie, a nie swojego pracodawcę. Przykładowymi pozwanymi mogą być właściciel nieruchomości lub generalny wykonawca, w zależności od rodzaju wypadku.

JAKIEJ KWOTY MOGĘ SIĘ SPODZIEWAĆ?

Przede wszystkim należy sprawdzić wysokość polis ubezpieczeniowych pozwanego. Mam na myśli nie tylko podstawową polisę, ale również wszelkie potencjalne dodatkowe polisy, tzw. „excess insurance” lub „umbrella insurance”. Często zdarza się, że pozwani niechętnie informują o istnieniu dodatkowych polis. Dlatego też niezwykle ważne jest skrupulatne sprawdzenie wszelkich możliwości oraz wyegzekwowanie od prawników ubezpieczalni udostępnienia takich informacji.

Pamiętajmy, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia, o wysokości odszkodowania decydują ławnicy, czyli tak naprawdę przedstawiciele nowojorskiego społeczeństwa. Bardzo duże znaczenie ma wybór hrabstwa, w którym prawnik składa pozew sądowy. Wybór nie jest jednak nieograniczony – warto natomiast rozważyć wszystkie możliwości, aby zmaksymalizować szanse na jak najwyższe odszkodowanie.

#PolishAttorneyNewYork #polishattorneyNY #POLISHACCIDENTATTORNEY #polishattorneyNYC #POLISHLAWYERNY #POLISHATTORNEYQUEENS #polishattorneyNewYork

Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 929.375.0170 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.