• mec. Wierzbicki

UGODA WORKERS COMP


ILE WARTA JEST UGODA Z WORKERS’ COMPENSATION?

Miałeś wypadek w pracy? Pewnie wiesz, że przysługują Ci świadczenia pracownicze, w tym utracone zarobki, które od 1 lipca 2018 wynoszą $904.74 tygodniowo. Ponadto, należy Ci się także ubezpieczenie medyczne, które pokrywa koszty leczenia obrażeń doznanych w wypadku. Możesz również uzyskać zwrot kosztów za dojazdy do lekarzy oraz inne drobne wydatki.

Kulminacyjnym punktem sprawy Workers’ Compensation jest moment negocjacji i ewentualnego zawarcia ugody z ubezpieczalnią. Generalnie taka ugoda polega na zakończeniu sprawy w zamian za jednorazową wypłatę poszkodowanemu pewnej kwoty. Najważniejszym pytaniem jakie należy sobie zadać jest, czy zaproponowana kwota jest rzeczywiście korzystną dla pracownika ofertą. Warto pamiętać, że po zatwierdzeniu ugody przez sędziego, poszkodowany nie ma już prawa do dwutygodniowych czeków i leczenia. Sprawa kończy się, a decyzja zatwierdzająca ugodę jest końcowa i nie podlega odwołaniu.

Warto wiedzieć ile sprawa jest naprawdę warta. Zależy to od wielu czynników. Jednym z nich jest to, czy ubezpieczalnią w sprawie jest New York State Insurance Fund czy też prywatna firma ubezpieczeniowa. Zaproponowana ugoda może w rzeczywistości być bardziej korzystna dla ubezpieczalni niż pracownika.

Jako adwokat prowadzący sprawy cywilne oraz sprawy Workers’ Compensation, negocjowałem mnóstwo ugód z prawnikami ubezpieczalni i wiem jak zmaksymalizować szanse na jak najwyższe odszkodowanie.

Swoją sprawę możesz bezpłatnie skonsultować osobiście z mec. Wierzbickim pod numerem 352-226-0982 lub wysłać e-mail z zapytaniem na pw@wierzbickilaw.com.

#POLSKIADWOKATQUEENS #POLSKIADWOKATNY #NowyJorkadwokat #adwokatworkersoomp #adwokatNY #Adwokatwypadkowy #polskiadwokatnowyjork

Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 929.375.0170 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.