• mec. Wierzbicki

Odszkodowanie w wypadkach samochodowych


W ostatnim artykule przedstawiłem Państwu podstawowe kwestie związane ubezpieczeniem No-Fault, które pokrywa koszty medyczne, utracone zarobki i pewne podstawowe wydatki. Wspominałem, że No-Fault nie pokrywa odszkodowania za ból i cierpienie. Tego zadośćuczynienia należy dochodzić w postępowaniu cywilnym i jak się zaraz Państwo przekonają jest to często trudne lub czasami niemożliwe z uwagi na przepisy nowojorskiego prawa.

Aby zniwelować obciążenie sądów postępowaniami o odszkodowania doznane w wypadkach samochodowych, ustawodawca znacznie zawęził potencjalny krąg osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie. Obecnie możemy wyróżnić dwie kategorie spraw, które mają szanse powodzenia.

car accident NY

Do pierwszej z nich należy zaliczyć poszkodowanych, które doznały „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Definicja ta jest daleka od precyzyjnej kwalifikacji prawnej. Ustawodawa przychodzi nam z pomocą, enumeratywnie wyliczając przypadki zaliczające się do tej kategorii. W rozumieniu ustawy są to: śmierć, utrata kończyny, znaczące zniekształecnie, złamanie, utrata ciąży, trwała utrata sprawności organu, członka, funkcji lub systemu, trwała i znacząca utrata sprawności członka lub organu, znaczące ograniczenie sprawności funkcji lub systemu organizmu oraz medycznie stwierdzone obrażenia, które znacząco ograniczały poszkodowanego w wykonywaniu prawie wszystkich istotnych czynności życia codziennego przez co najmniej dziewięćdziesiąt dni w ciągu pierwszych stu osiemdziesięciu dni bezpośrednio po wypadku.

O ile utrata kończyny lub złamanie stawia sprawę jasno, to ostatnie cztery kategorie można interpretować bardzo szeroko. Nic dziwnego zatem, że takie przypadki stanowią przedmiot sporów prawnych, nieustannych procesów i interpretacji sędziowskiej. Jest to obszar prawa pełen niejasności i dywagacji, który nieustannie się zmienia. Dlatego tak ważny jest wybór doświadczonego i skrupulatnego prawnika, który na bieżąco śledzi ostatnie decyzje sądów apelacyjnych. W tego typu sprawach absolutnie kluczowa jest także odpowiednia dokumentacja medyczna. Wiele spraw jest odrzucanych przez sędziów właśnie ze względu na to, że obrażenia i ograniczenia poszkodowanego nie zostały szczegółowo opisane przez lekarza.

Sprawy niekwalifikujące się do powyższych kategorii są zwyczajnie oddalane, zamykając poszkodowanemu drogę do ubiegania się o odszkodowanie cywilne. Teoretycznie w każdej sprawie można złożyc pozew. Jeżeli jednak nie spełnione zostały przesłanki jednej z dwóch kategorii, prawnicy ubezpieczalni w większości przypadków wygrają wniosek o bezpośrednie oddalenie pozwu.

Powyższe najważniejsze wskazówki to zaledwie garstka informacji potrzebnych do skutecznego uzyskania odszkodowania w wypadku samochodowym. Niemniej jednak, ufam, że lektura dzisiejszego artykułu odpowiedziała przynajmniej na na część z Państwa pytań.

Zarówno w przypadku świadczeń No-Fault oraz dochodzenia odszkodowania za ból i cierpienie, niezbędna jest pomoc prawnika. Poszkodowany nie jest w stanie przeciwstawić się ubezpieczalni, a tym bardziej jej prawnikom samemu.

#caraccident #caraccidentNY #AccidentinNY #nofault #Odszkodowanie #NowyJorkadwokat #polskiadwokatqueens #polishattorneyNYC #PolishAttorneyNewYork #polishattorneyNY #Polskiadwokat #polskiadwokatnowyjork #PolskiAdwokatNowyJork #PolskiadwokatNowyJork #PolskiAdwokatNYC #Polishattorneys #polishattorneyNewYork #PolskiprawnikNowyJork

8 views0 comments

Recent Posts

See All
Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 929.375.0170 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.