top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

WYPADEK W PRACY? ZAPYTAJ O ODSZKODOWANIE


Miałeś/-aś wypadek w pracy lub Twój stan zdrowia w związku z długoletnim wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej? Pamiętaj, że pracownicy nieobecni w pracy z powodu doznanych obrażeń lub choroby zawodowej mogą otrzymywać płatności za utracone wynagrodzenia, czyli tak zwane świadczenia odszkodowawcze.

Świadczenia za utracone wynagrodzenia zależą od stopnia niepełnosprawności oraz średniego wynagrodzenia tygodniowego, które wyliczane jest z okresu 52 tygodni przed datą doznania obrażenia lub choroby. Jest to określane w oparciu o dochody brutto wraz z wszelkimi nadgodzinami oraz dodatkami finansowymi, a nie zwykłej wypłacie „na rękę”.

accident ny

OD 1 LIPCA 2018 MAKSYMALNE ŚWIADCZENIA WORKERS’ COMPENSATION WYNOSZĄ $904.74 TYGODNIOWO.

Aby obliczyć świadczenia, Workers’ Compensation Board uwzględnia dwie trzecie średnich zarobków, które następnie dostosowuje do stopnia niepełnosprawności poszkodowanego: 2/3 średnich zarobków razy % niepełnosprawności = świadczenia tygodniowe.

Kulminacyjnym punktem sprawy Workers’ Compensation jest moment negocjacji i ewentualnego zawarcia ugody z ubezpieczalnią. Generalnie taka ugoda polega na zakończeniu sprawy w zamian za jednorazową wypłatę poszkodowanemu pewnej kwoty. Najważniejszym pytaniem jakie należy sobie zadać jest, czy zaproponowana kwota jest rzeczywiście korzystną dla pracownika ofertą. Warto pamiętać, że po zatwierdzeniu ugody przez sędziego, poszkodowany nie ma już prawa do dwutygodniowych czeków i leczenia. Sprawa kończy się, a decyzja zatwierdzająca ugodę jest końcowa i nie podlega odwołaniu.

Warto wiedzieć ile sprawa jest naprawdę warta. Zależy to od wielu czynników. Jednym z nich jest to, czy ubezpieczalnią w sprawie jest New York State Insurance Fund czy też prywatna firma ubezpieczeniowa. Zaproponowana ugoda może w rzeczywistości być bardziej korzystna dla ubezpieczalni niż pracownika.

Jako adwokat prowadzący sprawy Workers’ Compensation, negocjowałem mnóstwo ugód z prawnikami ubezpieczalni i wiem jak zmaksymalizować szanse na jak najwyższe odszkodowanie.

Swoją sprawę możesz bezpłatnie skonsultować osobiście z mec. Wierzbickim pod numerem 352-226-0982 lub wysłać e-mail z zapytaniem na pw@wierzbickilaw.com.

Więcej bezpłatnych materiałów informacyjnych możesz znaleźć na naszej stronie internetowej www.wierzbickilaw.com.

#PolishAttorneyNewYork #polishattorneyNY #polishattorneyNYC

5 views0 comments
bottom of page