top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

"Poślizgnięcie na śniegu"


wypadek NYC

W grudniu 2008 roku, pewna kobieta w wyniku poślizgnięcia i upadku na zaśnieżonym chodniku doznała obrażeń. Poszkodowana zeznała, że miejsce upadku było „brudne” i pokryte wieloma warstwami śniegu, który następnie określiła jako „śliską warstwę rozmokłego śniegu, delikatnie pokrytą śniegiem”. Poszkodowana i władze miasta Nowy Jork zgodnie potwierdziły, że przed wypadkiem opady śniegu wyniosły odpowiednio: cztery cale (cztery dni przed wypadkiem), pół cala (trzy dni przed wypadkiem) i dwie dziesiąte cala (dwa dni przed wypadkiem). Po trzeciej śnieżycy, spadł niezmarznięty deszcz i przez wiele godzin temperatura utrzymała się powyżej zera stopni. Poszkodowana pozwała miasto Nowy Jork o odszkodowania za poniesione obrażenia. Prawnicy miasta wnieśli wniosek o wydanie, bez udziału ławników, bezpośredniego wyroku oddalającego powództwo. Prawnicy miasta dołączyli do wniosku dane meteorologiczne z okresu przed wypadkiem, z których rzekomo wynika, że przyczyną poślizgnięcia się poszkodowanej były opady z dwóch dni wcześniej i w związku z tym miasto nie zdołało usunąć śniegu w tak krótkim okresie. W sprzeciwie do wniosku miasta, poszkodowana oświadczyła, że „upadła na warstwie śniegu i lodu o szerokości około dwóch stóp, długości trzech stóp i wysokości jednego cala, a śnieg był płaski, ubity, twardy i brudny, co wskazywało na to, że chodnik nie był odśnieżany przez kilka dni”. Poszkodowana przedstawiła również opinię eksperta meteorologa, który stwierdził, że mroźne temperatury w połączeniu z ociepleniem i opadami deszczu na dwa dni przed wypadkiem, spowodowały jedynie nieznaczne stopnienie skumulowanego śniegu. Ekspert stwierdził, że deszcz, który spadł dwa dni przed wypadkiem nie zamarzł i lód, na którym poślizgnęła się poszkodowana powstał w związku z opadami z przed czterech dni.

Według sądu pierwszej instancji poszkodowana symulowała, a opinia eksperta została oparta na spekulacjach, w związku z czym sąd oddalił powództwo. Poszkodowana wniosła apelację.

Drugi Departament Sądu Apelacyjnego na wstępie zaznaczył, że podstawową kwestią jest rozstrzygnięcie czy poszkodowana przedstawiła wystarczający materiał dowodowy do ustalenia dokładnego momentu powstania oblodzenia, na którym się poślizgnęła i czy miasto miało wystarczająco dużo czasu, aby je usunąć. Prawnicy miasta zakwestionowali zeznania poszkodowanej i opinię jej eksperta, stwierdzając, że oblodzenie pojawiło się drugiego dnia przed wypadkiem i miasto nie było w stanie podjąć czynności w tak krótkim czasie.

Drugi Departament Sądu Apelacyjnego w dalszej kolejności orzekł, że sąd pierwszej instancji powinien był oddalić wniosek pozwanego, gdyż prawnicy miasta nie przedstawili niezbędnej w tej sprawie opinii biegłego. Sąd Apelacyjny wyjaśnił, że „wyrok bezpośredni, wydany przez sędziego bez udziały ławników, w sprawach dotyczących poślizgnięć na śniegu lub lodzie może zostać wydany jeżeli pozwany przedstawił odpowiednie dane klimatologiczne oraz opinię eksperta i udowodnił, że przed wypadkiem nie było oblodzenia opadów śniegu.” Co więcej, Sąd wskazał, że, ocena czasu, w którym śnieg lub lód powinien zostać usunięty zależy od okoliczności faktycznych i to ława przysięgłych powinna zadecydować, czy oblodzenie powstało cztery dni przed wypadkiem poszkodowanej oraz, czy miasto powinno było w tym czasie podjąć odpowiednie działania.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego zmienił decyzję sądu pierwszej instancji i przekazał sprawę do dalszego rozpoznania.

Warto jednak wskazać, że jeden z sędziów nie zgodził się z powyższą decyzją Sądu Apelacyjnego. W opinii sędziego, ostatnie opady ustały 48 godzin przed wypadkiem poszkodowanej. Sędzia wskazał, że zgodnie z przyjętą zasadą, „władze miasta nie są odpowiedzialne za urazy poszkodowanych przechodnich, którzy potknęli się na oblodzonym chodniku, chyba, że między ustaniem opadów, a wypadkiem minął znaczny okres czasu”. Według sędziego poszkodowana poślizgnęła się na oblodzeniu powstałym dwa dni przed wypadkiem, a miasto miało zbyt mało czasu na jego usunięcie.

11 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page