top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Upadek na schodach w metrze


wypadek w metrze

W czerwcu 2001 roku 51-letnia kobieta doznała obrażeń ciała na skutek potknięcia i upadku podczas schodzenia po schodach prowadzących do przejścia podziemnego na stacji metra. Poszkodowana spadła cztery schodki w dół, ponieważ na jednym ze stopni schodowych nie było położonej płytki.

Poszkodowana doznała przemieszczenia prawej kostki (takie przemieszczenie powstaje na skutek złamania części obu kości podudzia, w którym szczelina przebiega powyżej poziomu kostek - przyśrodkowej i bocznej). W skutek doznanego urazu, poszkodowana została poddana zabiegowi otwartego nastawienia ze stabilizacją wewnętrzną, podczas którego, do bocznych części kostki wstawiono jedenaście śrub. Poszkodowana w skutek odczuwania długotrwałego bólu w kostce i, aby uniknąć chodzenia po schodach, przeprowadziła się z domu siostry z trzeciego piętra na parter.

Poszkodowana pozwała miasto Nowy Jork o odszkodowania za doznane urazy.

Podczas procesu w zakresie odpowiedzialności, ława przysięgłych uznała, że miasto jest w 80 procentach odpowiedzialne za wypadek, przypisując poszkodowanej 20 procent winy.

Podczas odrębnego procesu w kwestii odszkodowania, ława przysięgłych przydzieliła poszkodowanej $35,000 za przyszłe koszty medyczne, $600,000 za doznany ból i cierpienie oraz $1,000,000 za przyszły ból i cierpienie. Prawnicy miasta złożyli wniosek o uchylenie wyroku ławy przysięgłych z mocy prawa w zakresie przyszłych kosztów medycznych oraz, ze względu na wygórowaną wysokość, o uchylenie wyroku dotyczącego odszkodowania za doznany i przyszły ból i cierpienie. Sąd pierwszej instancji postanowił, że jeżeli poszkodowana nie zgodzi się na zmniejszenie wysokości odszkodowania za doznany ból i cierpienie z $600,000 do $150,000 oraz za przyszły ból i cierpienie z $1,000,000 do $250,000, wówczas odbędzie się nowy proces w zakresie odszkodowania. Poszkodowana wniosła apelację.

Sędziowie Drugiego Departamentu Apelacyjnego (stanowiącego prawo dla Brooklyn oraz Queens) zmienili decyzję sądu pierwszej instancji, orzekając, że nowy proces odbędzie się jeżeli poszkodowana nie zgodzi się na zmniejszenie wysokości odszkodowania za doznany ból i cierpienie z $600,000 do $200,000 oraz za przyszły ból i cierpienie z $1,000,000 do $250,000. Poszkodowana nie wyraziła zgody na zmniejszenie odszkodowania do wskazanych kwot i sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania z udziałem ławników.

Podczas nowego procesu, ława przysięgłych przyznała poszkodowanej łączną sumę odszkodowania w wysokości $600,000. Ze względu na orzeczoną wcześniej częściową winę poszkodowanej, ostateczna suma odszkodowania wyniosła $480,000. Prawnicy miasta ponownie wnieśli apelację twierdząc, że sąd pierwszej instancji powinien był z mocy prawa orzec na korzyść miasta oraz, że ława przysięgłych, biorąc pod uwagę całość zgromadzonego materiału dowodowego, przyznała poszkodowanej niewspółmiernie wysokie odszkodowanie.

Drugi Departament Sądu Apelacyjnego orzekł, że prawnicy miasta nie zdołali skutecznie podnieść argumentu dotyczącego uprawnienia miasta do wyroku z mocy prawa.

Ponadto, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego wskazał, że wyrok ławy przysięgłych, któremu zarzuca się, że został wydany na podstawie niewystarczającego materiału dowodowego, nie powinien zostać uchylony, jeżeli ława przysięgłych orzekła na podstawie sprawiedliwej oceny materiału dowodowego.

W tym miejscu warto również wskazać, że powyższa zasada została przyjęta także w orzecznictwie Pierwszego Departamentu Sądu Apelacyjnego (stanowiącego prawo dla Manhattan oraz Bronx). Pierwszy Departament Sądu Apelacyjnego wielokrotnie wyjaśniał, iż kwota odszkodowania jest co do zasady rozstrzygana przez ławę przysięgłych. Sędziowie Pierwszego Departamentu Apelacyjnego wskazywali, iż to do ławy przysięgłych należy ustalenie wiarygodności świadków przed nią występujących i składających zeznania. W związku z tym, wysokość przyznanego odszkodowania może zostać zmieniona przez sąd wyłącznie gdy z akt sprawy wynika, że odszkodowanie różni się tak znacznie od racjonalnego odszkodowania w danej sprawie, że wyrok ławy przysięgłych nie mógł zostać wydany na podstawie sprawiedliwej oceny materiału dowodowego.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał w mocy decyzję sądu pierwszej instancji, utrzymując odszkodowanie na rzecz poszkodowanej w wysokości $480,000.

Jednakże, proszę zauważyć, że prawnicy miasta starali się uzyskać możliwie korzystny wyrok dla miasta, przez co poszkodowana, aby otrzymać zasłużone odszkodowanie musiała przejść przez wieloletni proces sądowy.

36 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page