top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Wypadek na budowie NY


Osoba poszkodowana w wypadku budowlanym często może dochodzić swoich praw na drodze dwóch odrębnych procedur prawnych. Pierwszą z nich jest postępowanie cywilne o uzyskanie odszkodowania za ból i cierpienie oraz wszelkie straty ekonomiczne. W związku z tym, że w ubiegłym tygodniu przedstawiłem kluczowe czynniki prowadzące do wygranej w sprawie cywilnej, w dzisiejszym artykule skupię się na postepowaniu administracyjnym przed Sądem Workers’ Compensation.

wypadek budowlany adwokat

Przede wszystkim, należy pamiętać, że pomimo iż ubezpieczenie Workers’ Comepensation nie wypłaci poszkodowanemu pokaźnego odszkodowania, to właśnie ono pokryje częściowy zwrot utraconych zarobków i koszty niezbędnego leczenia. Dobrze przygotowana sprawa Workers’ Compensation stanowi swego rodzaju fundament do wygrania odszkodowania w sprawie cywilnej. Dlatego też, jednolita reprezentacja prawna w obydwu sprawach jest absolutnie najważniejszym kluczem do zwycięstwa w sprawie cywilnej i tylko prawnik, który doskonale zna przepisy obydwu procedur potrafi wykorzystać w pełni benefity każdego z tych systemów dla końcowego sukcesu.

Powinniśmy pamiętać, że sprawa o odszkodowanie cywilne to niejednokrotnie wieloletnia batalia o lepszą przyszłość klienta. Poszkodowany ze względów zdrowotnych nie może kontynuować zatrudnienia, przez co zostaje pozbawiony środków utrzymania. W takich przypadkach, jedynym źródłem dochodów są środki otrzymane z ubezpieczenia pracodawcy (tzw. Workers’ Compensation Insurance), które pokryje też koszty leczenia uszkodzonych części ciała. Wysokość utraconych zarobków i okres, w którym świadczenia będą przysługiwać poszkodowanemu zależy tylko i wyłącznie od umiejętności i zaangażowania prawnika. W sprawie przed Workers’ Compensation Board, poszkodowany musi bowiem zmagać się z prawnikami ubezpieczalni, którzy usilnie i nieprzerwanie będą starali się ograniczyć te świadczenia. W tym celu, ubezpieczalnia skieruje poszkodowanego na badanie medyczne (tzw. Independent Medical Examination) do wybranego przez nich lekarza, który w swoim raporcie obniży stopień niepełnosprawności lub stwierdzi, że poszkodowany może powrócić do pracy. Następnie, prawnicy ubezpieczalni wniosą do sędziego o obniżenie świadczeń. Będą także starali się ograniczyć zakres obrażeń, których poszkodowany doznał w wypadku. Wszystko po to, aby ubezpieczalnia nie musiała pokryć kosztów leczenia.

Proszę sobie wyobrazić co dzieje się w sytuacji gdy ubezpieczalnia wygra dany spór. Poszkodowany będzie otrzymywał niskie świadczenia, które nie pozwolą mu na utrzymanie podczas kilkuletniej sprawy o odszkodowanie cywilne. Ponadto, w przypadku gdy ubezpieczalnia udowodni, że obrażenia, przykładowo, kręgosłupa czy głowy, nie są związane z wypadkiem, to poszkodowany z własnej kieszeni będzie musiał pokryć koszty wizyt lekarskich i operacji.

Należy pamiętać, że sprawy Workers’ Compensation nie są stanowią lukratywnego dochodu dla prawników. Chyba, że prawnik prowadzi ich setki lub tysiące. Przy takiej ilości spraw, poziom reprezentacji jest niski. Z kolei prawnik, który prowadzi także sprawę cywilną poszkodowanego zadba o to by świadczenia nie zostały obniżone i zrobi wszystko co w jego mocy, aby do sprawy zostały wliczone wszystkie uszkodzone części ciała. Złoży apelacje od niekorzystnych decyzji Sędziego Sądu Workers Compensation do Workers Compensation Board i wynegocjuje najkorzystniejsze warunku ewentualnej ugody.

Prawnik reprezentujący klienta jedynie w postępowaniu cywilnym nie ma wpływu na to, czy ten prowadzący sprawę Workers’ Compensation dopilnuje, że wszystkie uszkodzenia ciała, za obrażenia których poszkodowany ubiega się o odszkodowanie, zostaną ujęte w sprawie. Takie zaniedbania mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na sprawę cywilną. Poszkodowany może mieć poważne problemy z udowodnieniem, że doznał obrażeń poszczególnych części ciała w wypadku, przez co znacznie zmniejsza swoje szanse na wysokie odszkodowanie.

Te dwie sprawy są ze sobą pośrednio skorelowane i tylko prawnik prowadzący obydwie zapewni, że poszkodowany będzie otrzymywał możliwe wysokie świadczenia przez cały okres trwania sprawy cywilnej i dopilnuje, że ubezpieczenie Workers’ Compensation pokryje leczenie wszystkich części ciała uszkodzonych w wypadku. To wszystko zaprocentuje też wyższym odszkodowaniem cywilnym. Nasi prawnicy są tego w pełni świadomi i dlatego od wielu lat z sukcesami reprezentują klientów w obydwu postępowaniach. Pomimo, że wymaga to ogromnego wysiłku i zaangażowania, dobro poszkodowanego jest najważniejsze. Na koniec dnia wiemy, że było warto.

24 views0 comments
bottom of page