top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

WYPADEK NA WTC


W lutym 2015 roku, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji w kwestii odpowiedzialności Fundacji i Memoriału 11 września oraz podwykonawcy za obrażenia, których student przebywający w Stanach Zjednoczonych na wizie F1 doznał podczas pracy gdy poślizgnął się i upadł na oblodzonym i zaśnieżonym placu budowy.

Muzeum przy Fundacji World Trade Center i Narodowy Memoriał 11 września zleciły pewnemu podwykonawcy wykonanie prac związanych z budową memoriału i muzeum na miejscu poprzedniego budynku World Trade Center. W lutym 2010 roku, pracownik podwykonawcy, który przebywał w Stanach Zjednoczonych na studenckiej wizie F1, miał za zadanie przenieść wielką dyktę (rozmiar: 9 x 2 stopy, waga: ponad 100 funtów) do określonego miejsca na placu budowy. Pracownik musiał przejść przez oblodzony pas pokryty śniegiem. W trakcie przenoszenia student potknął się i przewrócił, doznając obrażeń ciała. Poszkodowany pozwał wskazane powyżej organizacje, które zleciły prace oraz podwykonawcę o odszkodowania za poniesione obrażenia ciała, podnosząc naruszenie przepisów Kodeksu Przemysłowego odnoszących się do zagrożeń związanych ze śliskimi powierzchniami, co jednocześnie stanowi naruszenie § 241(6) Prawa Pracy.

wypadek Nowy Jork

Po zakończeniu etapu rozpoznawczego i przesłuchań, poszkodowany wniósł wniosek o wydanie przed procesem wyroku bezpośrednio orzekającego o odpowiedzialności pozwanych za naruszenie § 241(6) Prawa Pracy. Sąd pierwszej instancji przychylił się do wniosku poszkodowanego, stwierdzając, że pozwani byli odpowiedzialni za obrażenia poszkodowanego. Sąd pierwszej instancji wskazał, że zgodnie z orzecznictwem sądów w Stanie Nowy Jork, w przypadku zarzutu z przepisu § 241(6) Prawa Pracy, naruszenie regulacji Kodeksu Przemysłowego stanowi jedynie dowód wskazujący na niedochowanie należytej staranności, a nie definitywne udowodnienie odpowiedzialności pozwanego. Sąd wskazał jednak, że nie oznacza to, że poszkodowany nie ma możliwości wykazania odpowiedzialności pozwanego przed procesem. Sąd orzekł, że z zeznań poszkodowanego wynikało, że zostało mu zlecone przeniesienie dużej dykty po obszarze pokrytym śniegiem i lodem, na którym następnie poślizgnął się i upadł. Ponadto, Sąd orzekł, że pozwani nie wskazali na istnienie spornych okoliczności faktycznych, które wymagałyby wyjaśnienia w procesie oraz nie podnieśli skutecznie żadnej obrony zwalniającej z odpowiedzialności. Należy również wspomnieć, że prawnicy pozwanych wnieśli wniosek o udostępnienie informacji o statusie imigracyjnym poszkodowanego, które co do zasady mają znaczenie jedynie przy oszacowaniu odszkodowań za utracone zarobki. Sąd pierwszej instancji oddalił wniosek. Prawnicy pozwanych wnieśli apelację.

Rozpatrując apelację, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał w całości decyzję sądu pierwszej instancji. Sędziowie Apelacyjni wyjaśnili, że poszkodowany udowodnił naruszenie § 241(6) Prawa Pracy, ponieważ wykazał, że doznał obrażeń w wyniku naruszenia przepisu Kodeksu Przemysłowego (12 NYCRR 23-1.7(d)), który jednoznacznie nakazuje, że teren budowy powinien być oczyszczony ze śniegu i lodu, aby zapewnić pracownikom bezpieczne miejsce pracy. Zeznania i oświadczenia poszkodowanego potwierdzają, że poślizgnął się i przewrócił na oblodzonym i ośnieżonym placu budowy podczas wykonywania zleconego mu zadania. Co więcej, Drugi Departament orzekł, że poszkodowany udowodnił, iż nie był współwinny wypadku, ponieważ wykonywał zadania zlecone przez przełożonego przy użyciu dostępnego wyposażenia i zgodnie z wytycznymi firmy miał założone specjalne obuwie. Co więcej, Sąd Apelacyjni stwierdził, że odpowiedzialność właściciela nieruchomości lub wykonawcy na podstawie § 241(6) Prawa Pracy nie jest uzależniona od posiadania przez nich wiedzy o niebezpiecznych warunkach.

Drugi Departament orzekł również, że pozwani byli uprawnieni do uzyskania kopii paszportu i wizy poszkodowanego, ale nie byli upoważnieni do udostępnienia akt z Departamentu Ochrony Stanu, ponieważ poszkodowany poinformował, że przebywa w Stanach Zjednoczonych na wizie studenckiej F-1 i nie ubiega się o obywatelstwo lub zieloną kartę. Drugi Departament wyjaśnił, że wniosek o odpowiedzi na zadane pytania i dostarczenie innych materiałów i informacji podlega oddaleniu, jeżeli dotyczy on informacji, które nie mają znaczenia w sprawie lub są zbyt kłopotliwe do uzyskania przez drugą stronę. Ponadto, wniosek o udostępnienie informacji jest bezzasadny, jeżeli dotyczy poufnych informacji, które nie mają związku ze sprawą.

W związku z powyższym, Drugi Departament Sądu Apelacyjnego podtrzymał decyzję sądu pierwszej instancji w kwestii odpowiedzialności pozwanych. Jeżeli strony nie zawrą ugody w kwestii odszkodowań, to o ich wysokości orzekną ławnicy w procesie.

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page