top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Wypadek na budowie


Projekt budowlany to zaawansowane przedsięwzięcie, w którym zarówno generalny wykonawca oraz podwykonawcy starają się wykonać zlecone prace w ustalonych terminach. Często bywa, że zatwierdzone plany, projekty i założenia muszą być szybko zmienione, aby uniknąć „obsuwy” w czasie. Nie zawsze takie zmiany przewidują najbezpieczniejsze rozwiązania, nie mówiąc już o potencjalnych naruszeniach przepisów bezpieczeństwa. Tego typu działania zwiększają ryzyko doznania wypadku. Nie inaczej było w przypadku bohatera dzisiejszego artykułu. Trzydziestoletni mężczyzna, zatrudniony jako instalator systemu zraszania przez jednego z podwykonawców projektu budowlanego, doznał obrażeń gdy podczas wykopów z tyłu domu przyległa kamienna ściana zawaliła się. Poszkodowany został zraniony w lewą kostkę i stopę, w wyniku czego doznał trójkostkowego złamania kostki.

wypadek na budowie

W konsekwencji, poszkodowany pozwał właściciela nieruchomości i firmę nadzorującą projekt o odszkodowania za doznane obrażenia, wskazując naruszenie przez pozwanego przepisów Prawa Pracy i Kodeksu Przemysłowego. Sprawa została rozpatrzona w procesie sądowym, gdzie ławnicy uznali, że pozwany był generalnym wykonawcą projektu, dokonywał wyboru podwykonawców i koordynował ich pracę oraz sprawował nadzór i kierownictwo nad robotami, w tym pracą poszkodowanego. Ponadto, ławnicy uznali, że pozwany zawinił i był odpowiedzialny za obrażenia poszkodowanego, ponieważ nie postawił ściany zgodnie z projektem, co w znacznym stopniu przyczyniło się do powstania wypadku. Co więcej, pozwany nie zapewnił poszkodowanemu odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony. W związku z powyższym, ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu pokaźne odszkodowanie, w tym aż $1,000,000 za doznany ból i cierpienie, oraz prawie $1,300,000 za przyszły ból i cierpienie.

Kluczem do sukcesu było znakomite przygotowanie sprawy oraz wygranie wniosku o orzeczenie bezpośredniej odpowiedzialności pozwanych. Sędzia uznał, że zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający do ustalenia, że główną przyczyną wypadku było postawienie ściany niezgodnie z zatwierdzonym projektem. Ponadto, podkreślił, że pozwany był odpowiedzialny za projekt ściany podtrzymującej, która według założeń miała być wzmocniona zaprawą murarską. W rzeczywistości, pozwany zlecił postawienie suchej ścianki z kamienia, która według eksperta była mniej stabilna i bardziej podatna na zawalenie. Ekspert zatrudniony przez poszkodowanego zeznał, że w jego opinii ściana nie zawaliłaby się podczas wykopów, gdyby została zbudowana zgodnie z zatwierdzonym projektem. Sędzia uznał, że pozwani naruszyli jeden z przepisów Kodeksu przemysłowego (Section 23-1.4(b)(13)), ponieważ nie zapewnili poszkodowanemu bezpiecznych warunków do wykonywania prac wykopowych.

Prawnicy pozwanych nie odpuścili i złożyli apelację. Poszkodowany skutecznie odparł wszystkie argumenty i ostatecznie wywalczył należyte odszkodowanie. Wypadki trwale uszkadzające zdrowie i uniemożliwiające powrót do pracy to jedne z najgorszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Dlatego też warto zastanowić się nad wyborem kompetentnego prawnika, który oszczędzi poszkodowanemu stresu i obaw o godną przyszłość.

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page