top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Benefity Workers' Compensation


workers' compensation

W razie odniesienia obrażeń w pracy należy powiadomić pracodawcę na piśmie w ciągu 30 dni. Należy również złożyć Roszczenie pracownicze (formularz C-3) do Komisji Odszkodowań Pracowniczych (Komisja). Formularze są dostępne na stronie internetowej Komisji (wcb.ny.gov).W przypadku nieobecności przez 8-14 dni kalendarzowych można uzyskać utracone wynagrodzenia za te dni. W przypadku nieobecności przez ponad 14 dni roboczych można uzyskać utracone wynagrodzenia od pierwszego dnia nieobecności w pracy. W przeciwnym razie pracownik nie otrzyma płatności za pierwsze siedem dni kalendarzowych nieobecności.

Świadczenia za utracone wynagrodzenia opierają się na średnim wynagrodzeniu tygodniowym (average weekly wage, AWW) z 52 tygodni przed datą obrażenia lub choroby oraz stopniu niepełnosprawności. AWW opiera się na dochodach brutto, włączając nadgodziny oraz inne wynagrodzenia, a nie wypłacie „na rękę”. Stopień niepełnosprawności to wartość procentowa określająca poziom niepełnosprawności. Aby obliczyć świadczenia, Komisja stosuje dwie trzecie AWW, a następnie dostosowuje tę wartość wg stopnia niepełnosprawności: 2/3 AWW razy % niepełnosprawności = świadczenia tygodniowe.

Przykład 1: AWW wynosiło 900 USD, pracownik jest całkowicie (100%) niepełnosprawny. Pracownik otrzyma dwie trzecie 900 USD, czyli 600 USD tygodniowo. Pracownik jest w 100% niepełnosprawny, otrzyma więc pełne świadczenie.

Przykład 2: AWW wynosiło 900 USD, pracownik jest w 50% niepełnosprawny. Świadczenie wyniesie 300 USD. Sposób obliczenia: 2/3 z 900 USD = 600 USD 600 USD pomnożone przez 50% niepełnosprawność = 300 USD świadczenia.

Kwota świadczenia jest taka sama, bez względu na to, czy pracownik jest tymczasowo lub trwale niepełnosprawny. Świadczenia odszkodowawcze dla pracownika za utracone wynagrodzenia podlegają zasadzie minimalnej kwoty tygodniowej (patrz powyżej), która zależy od daty obrażenia lub choroby. Kwota tygodniowego świadczenia nie zmieni się, jeśli maksymalne świadczenia się zmienią. Maksymalne świadczenia tygodniowe są obliczane 1 lipca każdego roku. Kwota ta opiera się na średnim wynagrodzeniu tygodniowym w całym stanie, określanym przez Wydział Pracy NYS. Maksymalne odszkodowanie pracownicze wynosi dwie trzecie średniego wynagrodzenia tygodniowego stanu Nowy Jork.

Uwaga! Jeśli firma ubezpieczeniowa zaskarży roszczenie, pracownik nie otrzyma płatności do czasu rozwiązania sporu przez Komisję. Istnieje możliwość ubiegania się o świadczenia dla osób niepełnosprawnych do czasu rozwiązania sprawy.

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page