Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 352.226.0982 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.  

Wypadek na budowie

April 3, 2018

 

Projekt budowlany to zaawansowane przedsięwzięcie, w którym zarówno generalny wykonawca oraz podwykonawcy starają się wykonać zlecone prace w ustalonych terminach. Często bywa, że zatwierdzone plany, projekty i założenia muszą być szybko zmienione, aby uniknąć „obsuwy” w czasie. Nie zawsze takie zmiany przewidują najbezpieczniejsze rozwiązania, nie mówiąc już o potencjalnych naruszeniach przepisów bezpieczeństwa. Tego typu działania zwiększają ryzyko doznania wypadku. Nie inaczej było w przypadku bohatera dzisiejszego artykułu. Trzydziestoletni mężczyzna, zatrudniony jako instalator systemu zraszania przez jednego z podwykonawców projektu budowlanego, doznał obrażeń gdy podczas wykopów z tyłu domu przyległa kamienna ściana zawaliła się. Poszkodowany został zraniony w lewą kostkę i stopę, w wyniku czego doznał trójkostkowego złamania kostki.

 

 

 

W konsekwencji, poszkodowany pozwał właściciela nieruchomości i firmę nadzorującą projekt o odszkodowania za doznane obrażenia, wskazując naruszenie przez pozwanego przepisów Prawa Pracy i Kodeksu Przemysłowego. Sprawa została rozpatrzona w procesie sądowym, gdzie ławnicy uznali, że pozwany był generalnym wykonawcą projektu, dokonywał wyboru podwykonawców i koordynował ich pracę oraz sprawował nadzór i kierownictwo nad robotami, w tym pracą poszkodowanego. Ponadto, ławnicy uznali, że pozwany zawinił i był odpowiedzialny za obrażenia poszkodowanego, ponieważ nie postawił ściany zgodnie z projektem, co w znacznym stopniu przyczyniło się do powstania wypadku. Co więcej, pozwany nie zapewnił poszkodowanemu odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony.  W związku z powyższym, ława przysięgłych przyznała poszkodowanemu pokaźne odszkodowanie, w tym aż $1,000,000 za doznany ból i cierpienie, oraz prawie  $1,300,000 za przyszły ból i cierpienie.

 

Kluczem do sukcesu było znakomite przygotowanie sprawy oraz wygranie wniosku o orzeczenie bezpośredniej odpowiedzialności pozwanych. Sędzia uznał, że zgromadzony materiał dowodowy był wystarczający do ustalenia, że główną przyczyną wypadku było postawienie ściany niezgodnie z zatwierdzonym projektem. Ponadto, podkreślił, że pozwany był odpowiedzialny za projekt ściany podtrzymującej, która według założeń miała być wzmocniona zaprawą murarską. W rzeczywistości, pozwany zlecił postawienie suchej ścianki z kamienia, która według eksperta była mniej stabilna i bardziej podatna na zawalenie. Ekspert zatrudniony przez poszkodowanego zeznał, że w jego opinii ściana nie zawaliłaby się podczas wykopów, gdyby została zbudowana zgodnie z zatwierdzonym projektem. Sędzia uznał, że pozwani naruszyli jeden z przepisów Kodeksu przemysłowego (Section 23-1.4(b)(13)), ponieważ nie zapewnili poszkodowanemu bezpiecznych warunków  do wykonywania prac wykopowych.

 

Prawnicy pozwanych nie odpuścili i złożyli apelację. Poszkodowany skutecznie odparł wszystkie argumenty i ostatecznie wywalczył należyte odszkodowanie. Wypadki trwale uszkadzające zdrowie i uniemożliwiające powrót do pracy to jedne z  najgorszych wydarzeń w życiu każdego człowieka.  Dlatego też warto zastanowić się nad wyborem kompetentnego prawnika, który oszczędzi poszkodowanemu stresu i obaw o godną przyszłość.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

June 3, 2019

March 28, 2019

March 28, 2019

December 9, 2018

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags