Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 929.375.0170 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.  

Odszkodowanie w wypadkach samochodowych

May 18, 2018

W ostatnim artykule przedstawiłem Państwu podstawowe kwestie związane ubezpieczeniem No-Fault, które pokrywa koszty medyczne, utracone zarobki i pewne podstawowe wydatki. Wspominałem, że No-Fault nie pokrywa odszkodowania za ból i cierpienie. Tego zadośćuczynienia należy dochodzić w postępowaniu cywilnym i jak się zaraz Państwo przekonają jest to często trudne lub czasami niemożliwe z uwagi na przepisy nowojorskiego prawa.

Aby zniwelować obciążenie sądów postępowaniami o odszkodowania doznane w wypadkach samochodowych, ustawodawca znacznie zawęził potencjalny krąg osób uprawnionych do ubiegania się o odszkodowanie. Obecnie możemy wyróżnić dwie kategorie spraw, które mają szanse powodzenia.

 

 

 

Do pierwszej z nich należy zaliczyć poszkodowanych, które doznały „ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”. Definicja ta jest daleka od precyzyjnej kwalifikacji prawnej. Ustawodawa przychodzi nam z pomocą, enumeratywnie wyliczając przypadki zaliczające się do tej kategorii. W rozumieniu ustawy są to: śmierć, utrata kończyny, znaczące zniekształecnie, złamanie, utrata ciąży, trwała utrata sprawności organu, członka, funkcji lub systemu, trwała i znacząca utrata sprawności członka lub organu, znaczące ograniczenie sprawności funkcji lub systemu organizmu oraz medycznie stwierdzone obrażenia, które znacząco ograniczały poszkodowanego w wykonywaniu prawie wszystkich istotnych czynności życia codziennego przez co najmniej dziewięćdziesiąt dni w ciągu pierwszych stu osiemdziesięciu dni bezpośrednio po wypadku.

 

O ile utrata kończyny lub złamanie stawia sprawę jasno, to ostatnie cztery kategorie można interpretować bardzo szeroko. Nic dziwnego zatem, że takie przypadki stanowią przedmiot sporów prawnych, nieustannych procesów i  interpretacji sędziowskiej. Jest to obszar prawa pełen niejasności i dywagacji, który nieustannie się zmienia. Dlatego tak ważny jest wybór doświadczonego i skrupulatnego prawnika, który na bieżąco śledzi ostatnie decyzje sądów apelacyjnych. W tego typu sprawach absolutnie kluczowa jest także odpowiednia dokumentacja medyczna. Wiele spraw jest odrzucanych przez sędziów właśnie ze względu na to, że obrażenia i ograniczenia poszkodowanego nie zostały szczegółowo opisane przez lekarza.

 

Sprawy niekwalifikujące się do powyższych kategorii są zwyczajnie oddalane, zamykając poszkodowanemu drogę do ubiegania się o odszkodowanie cywilne. Teoretycznie w każdej sprawie można złożyc pozew. Jeżeli jednak nie spełnione zostały przesłanki jednej z dwóch kategorii, prawnicy ubezpieczalni w większości przypadków wygrają wniosek o bezpośrednie oddalenie pozwu.

 

Powyższe najważniejsze wskazówki to zaledwie garstka informacji potrzebnych do skutecznego uzyskania odszkodowania w wypadku samochodowym. Niemniej jednak, ufam, że lektura dzisiejszego artykułu odpowiedziała przynajmniej na na część z Państwa pytań.

Zarówno w przypadku świadczeń No-Fault oraz dochodzenia odszkodowania za ból i cierpienie, niezbędna jest pomoc prawnika. Poszkodowany nie jest w stanie przeciwstawić się ubezpieczalni, a tym bardziej jej prawnikom samemu.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Recent Posts

February 1, 2020

February 1, 2020

February 1, 2020

June 3, 2019

March 28, 2019

March 28, 2019

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags