top of page
  • Writer's picturemec. Wierzbicki

Sprawa cywilna vs. Workers’ Compensation


Osoba poszkodowana w wypadku budowlanym często może dochodzić swoich praw na drodze dwóch odrębnych procedur prawnych. Poszkodowany nie może skutecznie dochodzić odszkodowania w sprawie cywilnej jeżeli otrzymuje świadczenia z ubezpieczenia Workers’ Compensation pracodawcy. Są jednak przypadki, kiedy odpowiedzialność za wypadek poszkodowanego mogą ponosić podmioty trzecie, na przykład, właściciel, najemca lub zarządca budynku, generalny wykonawca lub podwykonawca. Jeżeli istnieją przesłanki do pozwania jednego z tych podmiotów, poszkodowany ma wówczas możliwość dochodzenia roszczeń na drodze dwóch postępowań. Pierwszym z nich jest postępowanie cywilne o uzyskanie odszkodowania za ból i cierpienie oraz wszelkie straty ekonomiczne. Drugim natomiast jest postępowanie administracyjne przed Sądem Workers’ Compensation.

workers comp

Należy pamiętać, że sprawa cywilna trwa przeciętnie kilka lat, w zależności od stopnia skomplikowania kwestii prawnych i liczby pozwanych. Przez ten okres poszkodowany często nie może kontynuować pracy i musi przejść długotrwałe leczenie. Kto zapłaci za to leczenie? Skąd poszkodowany uzyska świadczenia pieniężne? Mimo że ubezpieczenie Workers’ Comepensation pracodawcy nie wypłaci poszkodowanemu pokaźnego odszkodowania, to właśnie ono pokryje częściowy zwrot utraconych zarobków i koszty niezbędnego leczenia.

Należy być świadomym faktu, że dobrze przygotowana sprawa Workers’ Compensation stanowi swego rodzaju fundament do wygrania odszkodowania w sprawie cywilnej. Jeżeli uszkodzone części ciała nie zostaną uznane przez sędziego Workers’ Compensation i dodane do sprawy, poszkodowany będzie miał ogromne trudności w uzyskaniu odszkodowania za ból i cierpienie doznanych w związku z leczeniem i uszczerbkiem spowodowanym przez te obrażenia. Dlatego też, jednolita reprezentacja prawna w obydwu sprawach jest absolutnie najważniejszym kluczem do zwycięstwa w sprawie cywilnej i tylko prawnik, który doskonale zna przepisy obydwu procedur potrafi wykorzystać w pełni benefity każdego z tych systemów dla końcowego sukcesu.

Ponadto, wysokość utraconych zarobków i okres, w którym świadczenia będą przysługiwać poszkodowanemu zależy tylko i wyłącznie od umiejętności i zaangażowania prawnika. W sprawie przed Workers’ Compensation Board, poszkodowany musi bowiem zmagać się z prawnikami ubezpieczalni, którzy usilnie i nieprzerwanie będą starali się ograniczyć te świadczenia. W tym celu ubezpieczalnia skieruje poszkodowanego na badanie medyczne (tzw. Independent Medical Examination) do wybranego przez nich lekarza, który w swoim raporcie obniży stopień niepełnosprawności lub stwierdzi, że poszkodowany może powrócić do pracy. Następnie, prawnicy ubezpieczalni wniosą do sędziego o obniżenie świadczeń. Będą także starali się ograniczyć zakres obrażeń, których poszkodowany doznał w wypadku. Wszystko po to, aby ubezpieczalnia nie musiała pokryć kosztów leczenia.

W sytuacji gdy ubezpieczalnia wygra dany spór. Poszkodowany będzie otrzymywał niskie świadczenia, które nie pozwolą mu na utrzymanie podczas kilkuletniej sprawy o odszkodowanie cywilne. Ponadto, w przypadku gdy ubezpieczalnia udowodni, że obrażenia, przykładowo, kręgosłupa czy głowy, nie są związane z wypadkiem, to poszkodowany z własnej kieszeni będzie musiał pokryć koszty wizyt lekarskich i operacji.

Poprzez dedykację mam na myśli także osobistą reprezentację na posiedzeniach Workers’ Compensation, na których trzeba bardzo szybko reagować na wnioski i twierdzenia prawników ubezpieczalni. Oddany prawnik spotka się z klientem przed przesłuchaniem i go na nie przygotuje. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji gdy zeznawać musi sam poszkodowany, który nie włada biegle językiem angielskim. Workers’ Compensation Board zapewnia jedynie tłumacza na telefonie, co często prowadzi do bardzo niekorzystnych przeinaczeń w zeznaniu i transkryptach, które są również podstawą do wydania decyzji sędziowskich i apelacyjnych.

Niewątpliwie sprawa cywilna i postępowanie przed sądem Workers’ Compensation ze sobą pośrednio skorelowane i tylko prawnik prowadzący obydwie zapewni, że poszkodowany będzie otrzymywał możliwe wysokie świadczenia przez cały okres trwania sprawy cywilnej i dopilnuje, że ubezpieczenie Workers’ Compensation pokryje leczenie wszystkich części ciała uszkodzonych w wypadku. To wszystko zaprocentuje też wyższym odszkodowaniem cywilnym. Oczywiście, taka „podwójna” reprezentacja wymaga ogromnego wysiłku i zaangażowania. Dobro poszkodowanego jest dla nas najważniejsze. Po zakończeniu sprawy, wiemy, że było warto.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page