BENEFITY WORKERS COMP

ILE WYNOSZĄ TYGODNIOWE ŚWIADCZENIA WORKERS’ COMPENSATION? Miałeś wypadek w pracy lub Twój stan zdrowia w związku z długoletnim wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej? Pamiętaj, że pracownicy nieobecni w pracy z powodu doznanych obrażeń lub choroby zawodowej mogą otrzymywać płatności za utracone wynagrodzenia, czyli tak zwane świadczenia odszkodowawcze. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY W CIĄGU 30 DNI OD WYPADKU POWIADOMIĆ PRACODAWCĘ. Świadczenia za utracone wynagrodzenia zależą od stopnia niepełnosprawności oraz średniego wynagrodzenia tygodniowego (ang. average weekly wage, AWW), które wyliczane jest z okresu 52 tygodni przed datą doznania obrażenia lub choroby. AWW jest określane w oparciu o dochody br

UBEZPIECZENIE SAMOCHODOWE

WYPADKI. UBEZPIECZENIE SAMOCHODOWE. Zgodnie z prawem Nowego Jorku, każdy właściciel pojazdu musi zaopatrzyć się w polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej. W stanie Nowy Jork wymaganym minimum jest ubezpeczenie 25/50, które w razie wypadku wypłaca do 25 tysięcy dolarów każdej poszkodowanej osobie trzeciej, z tym założeniem, że nie można wypłacić więcej niż 50 tysięcy dolarów wszystkim poszkodowanym osobom trzecim łącznie. Dodatkowo, należy mieć jeszcze wykupione minimum 10 tysięcy dolarów ubezpieczenia, aby zwolnić się z odpowiedzianości za uszkodzenia innych pojazdów. Nowy Jork jest jednym ze stanów, który wprowadził tzw. ubezpieczenie „No-Fault” Oznacza to, że ubezpieczelnia mu

ADWOKAT WYPADKOWY

Dzisiejszy artykuł poświęcam poszkodowanym, którzy mieli wypadek w pracy, pobierają świadczenia Workers’ Compensation i dodatkowo założyli sprawę cywilną o dodatkowe odszkodowanie. Poszkodowani nie wiedzą jak obydwa postępowania na siebie oddziaływają. Nie wie tego również prawnik, który prowadzi tylko sprawy cywilne czy też prawnik, który prowadzi tylko sprawy Workers Comp. Wielu poszkodowanych nie zdaje sobie sprawy z faktu, że po uzyskaniu odszkodowania ze sprawy cywilnej, ubezpieczalnia WC ma prawo do uzyskania zwrotu wszystkiego co wypłaciła w sprawie. Zazwyczaj poszkodowany musi zwrócić blisko 2/3 całej kwoty. W przypadku wypadków budowlanych te kwoty często liczone są w setkach tysię

Every day matters, so don't wait and contact us now.
Get a free consultation 100% free of charge.
 
No fees guaranteed unless we win your case!
 
CALL: 929.375.0170 

POLISH ATTORNEY NEW YORK

  • LinkedIn Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Facebook Social Icon
© Wierzbicki Law. All rights reserved  |  
* This is stated to be Attorney Advertising in compliance with NYS Ethical rules. This website is meant for general information and not legal advice. No attorney-client relationship exists by viewing this website or submitting an email. We cannot guarantee the privacy of any email on the web.